Financiële Poort 1 december 2016: PSD 2

Het betalingsverkeer, online en mobiel, gaat veranderen. Wat gaat dat betekenen voor consumenten, bedrijven en banken?

Op 1 december jl. stond de 19e Financiële Poort in het teken van de Payment Service Directive 2 (PSD2). Deze EU-richtlijn, die vanaf 2018 ook in Nederland geldt, heeft als doel om de concurrentie, innovatie en efficiëntie op het gebied van betalen te bevorderen.

Sprekers

Mark Buitenhek (ING), Janko Gorter (De Nederlandsche Bank; DNB) en Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten; AFM) waren de sprekers op deze bijeenkomst in Nieuwspoort.

Buitenhek trapte af en legde in duidelijke bewoordingen uit wat de mogelijkheden, kansen en risico’s zijn van PSD2 voor de bancaire sector en ING in het bijzonder.

Ook schetste hij voorbeelden van reeds bestaande initiatieven en uitte zijn tevredenheid over het feit dat PSD2 nu ‘eindelijk’ op de Haagse agenda staat.

 

Toezichthouder

Daarna spraken Gorter en Pollmann vanuit hun rol als toezichthouder over de diverse uitdagingen die PSD2 met zich meebrengt. Ook gaven zij aan open te staan voor initiatieven van derde partijen. Echter, onduidelijkheid rondom de definitieve versie van de richtlijn maakt het moeilijk om als toezichthouder in dit stadium al vaste kaders te stellen.

Light vergunningen

Uit de zaal, die bestond uit ruim 70 belangstellenden, waaronder politici, vertegenwoordigers van FINTECHS en de Autoriteit Persoonsgegevens, klonken enthousiaste en interessante geluiden. Zo werd geïnformeerd naar zogenaamde ‘light’ vergunningen voor niet-banken en sprak een vertegenwoordiger van de AP ook over de rol die privacy speelt in dit thema.