Financiële Poort 24 februari 2015: Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland, Hans de Boer, voorzitter VNO NCW

Op dinsdag 24 februari vond de zestiende bijeenkomst van de Financiële Poort in Den Haag plaats. Sprekers waren Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland en Hans de Boer, voorzitter van VNO NCW.

De eerste spreker was Marieke Blom die een macro economisch beeld schetste van de Nederlandse economie de afgelopen jaren. Daarbij was ze vooral positief over de Nederlandse economie, waar zij duidelijk de nodige optimistisch stemmende ontwikkelingen waarneemt.
Aansluitend hield Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW een betoog over de Nederlandse financiële sector, die in zijn optiek wel weer eens wat meer waardering kan krijgen dan momenteel nog steeds het geval is. Zijn verhaal is terug te lezen op de site van VNO-NCW.

 

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Chris Buijink reageerde hierop door te stellen dat banken voorop moeten lopen in cultuur, vernieuwing en het centraal stellen van het klantbelang. Buijink gaf ook aan samen met VNO-NCW en MKB Nederland te willen optrekken om in het voorjaar een top over de financiering van het MKB te organiseren. Het doel van deze top is om te kijken hoe innovatieve ontwikkeling (bijv. crowdfunding) met bestaande middelen ervoor kunnen zorgen dat bedrijven in Nederland ook in de toekomst voldoende financieringsmiddelen hebben.