Financiële Poort 9 oktober 2013: Kredietverlening aan het MKB

Tijdens de 14e bijeenkomst stond dit thema centraal: “Kredietverlening aan het MKB”. Annerie Vreugdenhil (directeur Zakelijk ING) gaf aan dat ING zeer bereid is kredieten verstrekken aan bedrijven die goed onderbouwde plannen indienen. Door de crisis is het aantal aanvragen afgenomen en blijft de onderbouwing van de plannen een punt van zorg. “Kredietverlening is voor ons uiteraard een kernactiviteit, dus we zijn altijd op zoek naar ondernemers met goede plannen EN met het vooruitzicht dat het krediet wordt terug betaald. Andere bronnen van kredietverlening zijn noodzakelijk, immers: als het hoognodige herstel van de economie zich inzet kunnen banken door de strengere kapitaaleisen, de toegenomen kredietaanvragen niet alleen verzorgen”.

Michaël van Straalen (waarnemend voorzitter MKB-Nederland) constateerde dat te veel bedrijven moeite hebben met het verkrijgen van kredieten. Hij pleitte ook voor dat banken een continuïteitskrediet verstrekken om MKB-ers door moeilijke tijden te helpen.

Hella Hueck (RTL Z) leidde de discussie tussen de sprekers en de ruim 80 genodigden en gaf tenslotte het woord aan Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die onlangs een speciale NVB kredietcommissie oprichtte. Daarnaast waarschuwde Buijink voor nog hogere kapitaaleisen: dat zal de de mogelijkheden van banken om kredieten te verstrekken verder beperken

.