Home

bijeenkomst financiële poort 19 juni 2019

De Nederlandse financieel-economische sector wordt beschouwd als één van de pijlers van de nationale economie. Financiële Poort – gehouden in Nieuwspoort in Den Haag – is een interactieve bijeenkomst die twee keer per jaar wordt gehouden.

Centraal staat elke keer een actueel politiek-financieel thema, bezien vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Bij Financiële Poort spreken niet alleen topbestuurders van ondernemingen. Maar ook (oud)politici, topambtenaren, wetenschappers, journalisten, toezichthouders en directeuren van maatschappelijke organisaties. Daarnaast biedt Financiële Poort volop ruimte voor een prikkelende dialoog met bezoekers. Financiële Poort is een initiatief van ING en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).


Financiële Poort 19 juni 2019

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ING organiseerde 19 juni 2019 de Financiële Poort met aandacht voor de rol van bank als poortwachter. In de aanpak tegen witwassen werken banken en publieke instellingen nauw samen. Desondanks worden er knelpunten ervaren in bestaande wet- en regelgeving. De centrale vraag tijdens de Financiële Poort was; hoe kunnen publieke-private partijen samenwerken om als sector en overheid het tegengaan van witwassen te versterken. Dat de poortwachtersfunctie van banken een actueel thema is, bleek uit de grote opkomst van geïnteresseerde en de constructieve houding van sprekers en aanwezigen.

Sprekers op deze bijeenkomst waren: Marjolein Braamhaar, Rob Wainwright, Hennie Verbeek Kusters, Wim Huisman, Roald van der Linde en Chris van Dam.

Bekijk hieronder een videoverslag van de bijeenkomst van 19 juni en/ of lees hier het verslag.


Bekijk hier de eerdere bijeenkomsten.